با نام و یاد حضرت احدیت و با استعانت از درگاه خداوند متعال بدینوسیله گزارش فعالیت عملکرد عمومی شرکت آینده سازان رفاه پردیس ( سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۴ جهت طرح در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ارائه میگردد . پیش از ارائه گزارش لازم میدانیم صمیمانه از همراهی کارکنان خدوم بانک رفاه کارگران بعنوان سهامداران شرکت قدردانی نمائیم . شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) که دارای بیش از ۱۵ هزار سهامدار اعم از کارکنان رسمی ، قراردادی ، بازنشسته و کارکنان شرکت خدماتی می باشد و همانند هر شرکت و بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال سود آوری ، خلق ثروت و توسعه و رشد فعالیت های تجاری به منظور تقویت پایه های اقتصادی و توان مالی خود می باشد این شرکت فعالیت جدی و مؤثر خود را در راستای مأموریت های اساسنامه ای و طبق وظیفه ای که بر اساس موضوع فعالیت شرکت بر عهده اش نهاده بود به طور جدی از ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز نمود و با بهره مندی از تجربیات اندوخته شده و با اهتمام جدی مبنی بر ارائه منطقی برنامه های سرمایه گذاری هم نسبت به توزیع ریسک بین فعالیت های مختلف اقدام و هم سبدی از مجموعه فعالیت های تجاری اعم از مشارکت ها ، خرید سهام سایر شرکت ها ، حضور در بازار خودرو و ساختمان و همچنین ورود به بازار سرمایه را انتخاب نموده تا بطور نسبی حاشیه امنی در مقابله با شرایط غیر قابل پیش بینی برای منافع شرکت ایجاد نماید. همانطور که مستحضرید فضای رکودی کسب و کار فعلی تحت تأثیر محدودیت های ملی و بین المللی قرار گرفته و با عنایت به رکود حاکم بر مجموعه بازارهای داخلی و از سوی دیگر پر هزینه بودن عرصه فعالیت های بین المللی که مستلزم هزینه های قابل توجه پیدا و نهان و بعضاً غیرقابل پیش بینی می باشد لذا انجام امور تجاری و سرمایه گذاری را با محدودیت مواجه نموده است . در این خصوص می توان سیاست های اقتصادی داخلی ، اعمال تحریم های ناعادلانه اقتصادی ، تغییر در نرخ ارز ، تغییر در قوانین گمرکی و نیز تغییرات غیر متعارف قیمت های جهانی برخی کالاها نابسامانی در حوزه بازارهای داخلی و رکود بی سابقه در بخش ساختمان و ملک و سایر بازارهای مربوطه اشاره نمود . علاوه بر آن با توجه به عمر مفید و موانع پیش روی شرکت علیرغم تمام مشکلات و معضلات، هیأت مدیره شرکت با تمام توان به عرصه های مختلف شناسایی شده و پیشنهاد های ارائه شده وارد و با مدیریت ریسک های مترتب بر آن از سوی دیگر که هم توان مقابله با ریسک های غیر ذاتی را داشته باشد و هم از حاشیه های سود آوری منطقی برخوردار باشد اهتمام جدی داشته باشد.شرکت همواره خود را مفتخر ومتعهد به حفظ توان معیشتی همکاران در حد بضاعت خود میداند و حفظ و صیانت از منافع آنان را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده و این راه را با جدیت تمام ادامه خواهد داد. برنامه اساسی وهیات مدیره شرکت تحقق خواسته های به حق ذینفعان میباشد و بی تردید بالندگی روز افزون این شرکت ومجموعه بانک با توکل بر ذات اقدس احدیت و برخورداری از اطمینان واعتماد جمعی سهامداران گرانقدر و ارزشمند به منصه خواهد رسید. امید است مدیریت این شرکت بتواند با بهرمندی از تجربیات ارزشمند سال گذشته و برنامه ها و راهبردهائی که تدوین و طرح ریزی شده است عملکرد و دستاورد های بهتر و مطلوبتری داشته و با بهره گیری از تمام ظرفیت های بالقوه و با تقویت و توسعه آن در حوزه های مالی و عملکردی، نقش اساسی خود را در ارائه برنامه های عملیاتی بمنظور دستیابی به اهداف متعالی اش که همانا کسب سود فزاینده برای سهامداران خود می باشد ایفا نماید. اینک با توجه به نقش محوری و تعیین کننده همکاران و سهامداران عزیز در رشد و پیشرفت شرکت به عنوان پشتوانه ای برای آینده خود و فرزندانشان به اطلاع میرساند: این شرکت با تمام توان خود ضمن لحاظ نمودن ریسک های مترتب بر بازار در حوزه های مختلف سرمایه گذاری و با توجه به شرایط حاکم بر اوضاع اقتصادی و رکود حادث شده نسبت به انجام و ایفای وظیفه خود همت گماشته و سودهای حاصل از این سرمایه گذاریها در بخش های مختلف از پیش گفته تزریق میگردد تا میزان دارایی های ماندگار افزایش و پشتوانه قوی برای شرکت ایجاد گردد. امید است ضمن اطمینان و اعتماد به خدمتگزاران خود و با حفظ انسجام و همدلی سازمانی که دستمایه هرگونه موفقیت بزرگ و راهگشای افق های جدید در هر سازمانی است ، زیر بنای توسعه و سود آوری در رشد و شکوفایی شرکت خودتان را مستحکم سازید

سید حسن اصولی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

تحصیلات :

سوابق:

عباس سلیمیان

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات :

سوابق:

ولی الله گلیج

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات :

سوابق:

عباس کشوری

عضو هیئت مدیره

تحصیلات :

سوابق:

بیژن قزل بیگلو

عضو هیئت مدیره

تحصیلات :

سوابق: