چه غرورآفرین است اینکه تلاش کنیم دستی را به یاری بگیریم

تا تلالو انوار الهی با چشاندن لذت لبخند به نیازمندان در کارمان

متبلور شده و زندگیمان رنگ و بوی خدایی بگیرید

شرکت آینده سازان رفاه پردیس که هموراه حامی محرومان و نیازمندان بوده در آستانه ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ طی اقدام خداپسندانه مقدار دو هزار کیلو گرم برنج تهیه و بین خانوارهای کم بضاعت استان تهران پخش نمود.