بخش بازرگانی شرکت آینده سازان رفاه پردیس با هدف شناسایی ظرفیتها و تقاضای بازار برای ارائه و فروش کالا و محصولات

در داخل و خارج کشور در نیمه دوم سال 1399 فعالیت خود را آغاز نمود.

فعالیت اصلی این بخش در حال حاضر عمدتا در زمینه تامین مواد اولیه صنایع غذایی می باشد.

بخش بازرگانی شرکت آینده سازان رفاه پردیس سعی نموده است تا با روش تجارت به شکل (Business to Business)  B2B  با خرید

مستقیم از کارخانجات تولید کننده خوشنام، مسئول و قابل اعتماد مواد اولیه را با کیفیت و قیمت مناسب دراختیار کارخانجات و صنایع

تولید کننده نهایی قرار دهد .

اهداف این بخش افزایش سهم بازار، رشد فروش و رشد حاشیه سود ،شناسایی ظرفیت ها و تقاضاهای بازار برای ارائه محصولات جدید

شناسایی فرصت های صادرات و برنامه ریزی در راستای کسب سهم بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

بخش بازرگانی شرکت آینده سازان رفاه پردیس عزم آن دارد تا با تلاش و پشتکار تیم بازرگانی خود در  آینده نزدیک  بعنوان یکی از

مطرح ترین شرکتهای فعال و پیشرو در عرصه ارائه خدمات بازرگانی در سطح کشور عزیزمان باشد.

فعالیت اصلی این بخش در حال حاضر عمدتا در زمینه تامین مواد اولیه صنایع غذایی می باشد.

اطلاعات تماس آینده سازان رفاه پردیس

نام و نام خانوادگی : سارا یوسفی

سمت :  مدیر بازرگانی

تلفن :   44374396    داخلی:105

ایمیل:yousefi@asrp.ir