تاریخچه:

شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی خاص) با مشارکت حدود 15000 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی ، بازنشستگان و کارکنان شرکت خدماتی بانک رفاه کارگران در تاریخ 23/05/1391 با شماره ثبت 428787 و شناسه ملی 10320812700در اداره ثبت شرکتهای استان تهران با سرمایه اولیه 35.200 میلیون ریال به ثبت رسیده و فعالیت خود را  از آذرماه 1391 بطور رسمی آغاز نموده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران بلوارمرزداران سه راه آریافر ساختمان بانک رفاه پلاک 88 طبقه سوم کد پستی 1464653346 می باشد . ضمناً سال مالی شرکت در سنوات قبل از ابتدای مهر تا پایان شهریور ماه سال بعد بوده که از سال مالی 1395 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1395 و آگهی روزنامه رسمی اطلاعات به شماره 21048 مورخ 16/08/1396 سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه همان سال تعیین و تصویب گردیده است.

 موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

1–بررسی ، ایجاد، توسعه و تکمیل انواع واحدهای اقتصادی (خدماتی و بازرگانی) ، تولیدی ، صنعتی و ساختمانی.

2-مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی ، پذیرش و اعطای نمایندگی از آنها، توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی و مشارکت از طریق تعهد سهام برای شرکت.

3-انجام معاملات ،واردات و صادرات کلیه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، پذیرش و اعطای نمایندگی به شرکتهای معتبر داخلی و بازرگانی.

4-انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی جهت اجرای طرحها با توجیه اقتصادی در کلیه فعالیتهای بازرگانی و تجاری ،فنی و مهندسی ،صنعتی و تولیدی و ساختمانی.

5-تامین نیروهای متخصص مورد نیاز شرکت.

6-خرید سهام و اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات جاری برای شرکت.

7-استفاده از تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی بانکی طبق مقررات.

8-بازرگانی داخلی و خارجی ،بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.

9- انجام سایر امور و عملیات مجاز دیگر که در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت است.

سرمایه گذاریهای شرکت در سهام به شرح ذیل قابل تفکیک است:

سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله (پرتفوی سهام)
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر(بلند مدت)
  درصد سرمایه گذاری ارزش اسمی
هر سهم

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته:

شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس 30 1000
شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس 30 1000
شرکت زیورآلات کهن ایرانیان 40 10,000
شرکت کارگزاری رسمی بیمه رفاه فرازان هدف 30 1000
شرکت تجارت الکترونیک رفاه بصیر ایرانیان 50 1000
شرکت دانش رفاه پردیس 55 1000
شرکت آتیه سازان رفاه پردیس 99/8 10000

سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت:

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) 4.1 1000
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(تاصیکو) 1000
شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس 2 1000
شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس 2 1000

شرکت طی سال 1400 اقدام به سرمایه گذاری 55 درصدی و 98 درصدی در شرکتهای هم گروه بانک رفاه کارگران به ترتیب به نام دانش رفاه پردیس و آتیه سازان رفاه پردیس نموده که شرکتهای مزبور به تازگی اقدام به تاسیس و شروع فعالیت و راه اندازی کسب وکار در حوزه های فناوری اطلاعات وهمچنین ساخت املاک نموده اند ومراحل ثبت افزایش سرمایه شرکتهای مذبور و انجام تشریفات قانونی آن در جریان میباشد.

شایان ذکر است:

کلیه اصول، ضوابط و الزامات استانداردهای حسابداری ملی هماهنگ شده با استانداردهای بین المللی در خصوص کلیه عناصر حسابداری خصوصآ سرمایه گذاریها در دفاترو صورتهای مالی شرکت صورت میپذیرد.

با عنایت به مفاد استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری ایران (مصوب سال 1379 و اصلاح شده سال 1399 ) هماهنگ با استاندارد بین المللی (IAS25 ( روش ارزشیابی سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مبتنی بر نظام بهای تمام شده تاریخی میباشد.

صورتهای مالی حسابرسی شده و وضعیت مالیاتی شرکت:

صورتهای مالی شرکت و دفاتر قانونی همواره بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، رعایت استانداردهای حسابداری ایران(هماهنگ شده با استانداردهای بین المللی ) و همچنین رعایت بخشنامه های کمیته فنی مرجع تدوین استانداردهای حسابداری،مضافاً با رعایت قوانین و مقرارت آمره (شامل قانون مالیات مستقیم، اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347) نیز تهیه گردیده است.

لازم به ذکر است با عنایت به اینکه همواره اصول، ضوابط و الزامات قانونی رعایت گردیده تا پایان سال 1398 وضعیت مالیات عملکرد این شرکت قطعی و تسویه و فاقد بدهی مالیاتی میباشد و همچنین مفاصا حساب مربوطه تا پایان سال مذبور اخذ گردیده است.