شرکت آینده سازان رفاه پردیس در سال 1392 نسبت به خرید بخش عمده ای از سهام شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین “تاپیکو” اقدام نمود. واحد مدیریت سرمایه گذاری شرکت از آن پس کار جدی خود را در راستای مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری مربوطه آغاز نمود و انعکاس نتایج مثبت معاملات  منجر به سودآوری، تراز مثبت در صورتهای مالی و همچنین تسویه بدهی های سنوات گذشته اعتبارات اخذ شده شرکت گردید.

سرمایه گذاری در بورس اوراق و بهادار:

  • سهامداری شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین “تاپیکو” سهامی عام

شرکت آینده سازان رفاه پردیس مالک حدودا 3331  میلیون سهم از  شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین “تاپیکو” معادل  4.08% از کل سهام آن شرکت  می‌باشد.

  • پرتفوی خرد سهام شرکتهای بورسی

پرتفوی خرد شرکت آینده سازان رفاه پردیس، شامل تعدادی از نماد شرکتهای بورسی می‌باشد.

تصمیم گیری برای معاملات پرتفوی خرد سهام شرکتهای بورسی با برگزاری هفتگی جلسه کمیته سرمایه گذاری شرکت آینده سازان رفاه پردیس صورت می‌پذیرد.

تشکبل شرکت سبدگردانی

اطلاعات تماس آینده سازان رفاه پردیس

نام و نام خانوادگی : محمد علی عبدالکریمی                                                               

سمت : مدیر سرمایه گذاری

تلفن :  44374396  داخلی: 107