برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آینده سازان رفاه پردیس

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آینده‌سازان رفاه پردیس به منظور بررسی صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1400 در روز چهار‌شنبه 22 تیرماه برگزار شد.این مجمع به ریاست آقای فرهی مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه کارگران و با حضور آقای اسکندری معاون پشتیبانی مدیرعامل بانک و آقای قنبر مدیرعامل موسسه غیرانتفاعی صندوق کمک رفاه کارکنان، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.آقای اصولی مدیرعامل شرکت آیندهسازان رفاه پردیس در گزارشی اهم اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته شرکت در سال مالی 1400 را به اطلاع مجمع رساند. ایشان در ادامه، راهبردهای آتی شرکت و برنامه‌های سال جاری را تبیین و تشریح نمود. همچنین نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن اشاره به «مطلوب بودن» صورتهای مالی و عملکرد شرکت در سال مالی گذشته، گزارش موسسه را قرائت کرد و در ادامه، صورتهای مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 پس از بررسی به تایید و تصویب نهایی مجمع رسید.