معاونت گردشگری شرکت آینده سازان رفاه پردیس

از آنجا که صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی چهارمین صنعت برتر دنیا می باشد و با توجه به جایگاه ویژه صنعت گردشگری درسطح اقتصاد جهانی و قابلیتهای بالقوه و بالفعل کشور در این عرصه و همچنین با در نظر گرفتن شرایط پسا کرونا ، با رویکردحضور فعالانه شرکت در این صنعت ، معاونت گردشگری به منظور بهره برداری از ظرفیتها و خلق فرصتهای جدید سود آوری در سال 1400 ایجاد گردید.

مهمترین دستاوردهای حوزه گردشگری:

مجموعه هتل  و آبدرمانی رویال پارک سرعین

این مجموعه در سال 1400 خریداری و در حال بهره­ برداری است.

خانه – مجموعه هتل آبدرمانی رویال پارک سرعین (royalpark.ir)

هتل رویال پارک سرعین

درصد مالکیت آینده سازان رفاه پردیس :   100  درصد

اطلاعات تماس هتل رویال پارک سرعین

آدرس :

تلفن :

وب سایت:

 هتل رفاه مشهد

این هتل در 22 بهمن  1396 افتتاح و در سال 1397 واگذار شد.

هتل رفاه هتل رفاه مشهد (hotelrefah.com)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس هتل رفاه مشهد

آدرس :

تلفن :

وب سایت:

هتل پنچ ستاره رفاه کیش

اطلاعات تماس آینده سازان رفاه پردیس

نام و نام خانوادگی : شبنم فیلی                                                                                 

سمت : معاون گردشگری

تلفن : 44374396    داخلی:133

ایمیل:fili@asrp.ir