بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی هر سازمانی ایجاد آرامش فکری و ارتقاء کیفیت مناسب زندگی کارکنان و سهامدارانش می‌باشد که این مهم در گذر زمان با ایجاد دگرگونی‌های اساسی و سلایق مختلف در زندگی افراد متفاوت بوده و می‌تواند با طراحی خط مشی‌های مناسب و کاملاً اجرایی برای ارتقاء سطح امور رفاهی و معیشتی آنان قابل دسترس باشد. با توجه به اوضاع بی‌ثبات اقتصادی می‌توان با ترسیم چشم اندازی سودمند برای آینده و بهره جستن از شرایط و موقعیت‌های درحال تغییر و اعمال واکنش‌های مناسب دربرابر ناهمگونی‌های درآمدی و هزینه‌ای که بصورت روزافزون در حال گسترش می‌باشد، برنامه‌ای دقیق و جامع طرح‌ریزی نمود. در این راستا شرکت آینده سازان رفاه پردیس (سهامی‌خاص) در سال ۱۳۹۱ با سرمایه ثبتی 35.200میلیون ریال تأسیس گردید که نقداً توسط سهامداران اعم از همکاران شاغل رسمی، بازنشستگان معزز و کارکنان شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس پرداخت شده است. شایان ذکر است بر اساس برنامه‌های انجام شده طی سال 1392 مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 12/05/1392 مجوز افزایش سرمایه شرکت تا 1.000.000.000.000 ريال تصویب و مراحل اداری و ثبت آن انجام گردیده و در ادامه سرمایه شرکت در تاریخ 30/12/1399  به مبلغ 2،820 میلیارد ریال شامل 2،820،000،000 سهم  1،000 ريالی با نام تمام پرداخت شده می‌باشد و افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده به مبلغ 1،820 میلیارد ريال مورخ 28/04/1399 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ترکیب سهامداران این شرکت شامل 97% موسسه غیرانتفاعی غیرتجاری صندوق کمک رفاه کارکنان بانک رفاه و 3% مابقی سهامداران حقیقی اعم از کارکنان رسمی، قراردادی، بازنشسته وکارکنان شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس می‌باشند، که در سال 1400 سود تقسیمی عملکرد سال مالی منتهی به سال 1399 در دو مرحله به حساب سهامداران واریز گردید. ابتدا در تاریخ 16/08/1400 از طریق صندوق رفاهی تحت عنوان کمک هزینه رفاهی بحساب کلیه همکاران شاغل و بازنشسته‌ که بصورت غیرمستقیم سهامدار شرکت آینده سازان می‌باشند واریز گردیده و در ادامه بخشی از همکاران شاغل و بازنشسته و کارکنان شرکت خدمات پشتیبانی رفاه پردیس که تا پایان سال 1399، جزء همکارانی می‌باشند که سهام خود را نفروخته و بصورت مستقیم سهامدار شرکت آینده سازان رفاه پردیس بوده‌اند و بالغ بر 3000 نفر از این سهامداران با توجه به کامل بودن اطلاعات سهامداری، سود سهام خود را در تاریخ 14/09/1400 دریافت نمودند و دیگر سهامداران عزیز به تدریج و با توجه به کامل نمودن اطلاعات حساب خود در تاریخ‌های 08/10/1400 ، 09/11/1400 ،28/12/1400 سود عملکرد سال 1399 را دریافت نمودند

اطلاعات تماس آینده سازان رفاه پردیس

نام و نام خانوادگی : سولماز منصوری                                                                         

سمت : مسئول دفتر

تلفن :  44374396    داخلی: 101

ایمیل: mansouri@asrp.ir